KRASOTKA
1   2     >>  
categori ryseitiau  

Addiction Plant
plant heddiw yn tyfu i fyny mewn byd lle mae llawer o demtasiynau sydd yn destun pryder i rieni.

sliperi Merched
Mae llawer o sliperi yn gysylltiedig yn bennaf â`r gaeaf teimlo oer a homey.

gwraidd Licorice - defnyddiwch
Er gwaethaf y ffaith bod y gwreiddyn Licorice i`w gael mewn llawer o gyffuriau yr ydym yn ei wybod am y planhigyn hwn gryn dipyn.

braw Plot
Mae gan bob un ohonom ymdeimlad o ofn.

Chameleon gartref
The chameleon yn perthyn i`r teulu o suborder o fadfallod.

Sut i golli pwysau heb newynu
dihysbyddu o`r prawf ar ei gorff ei hun, yr ydym yn sicr am ymlacio.

Diaroglydd Foot
traed Chwysu yn arwain at arogleuon annymunol ac twf bacteria.
1   2      >>         

Mae`r safle yn gasgliad preifat o ddeunyddiau a gariad gwybodaeth ac adnoddau addysgol. Mae`r holl wybodaeth a gafwyd o ffynonellau cyhoeddus. Nid yw`r weinyddiaeth yn gymwys am awduraeth y deunyddiau a ddefnyddir. Pob hawl yn perthyn i`w perchnogion